ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ระดับชั้น ม.4 รุ่นที่ 33

 
collapse

* เมนู

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะสำคัญในการสื่อสาร
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี